અને એ જ મારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે "

ધર્મક્ષેત્ર :
વારો શ્રી કૃષ્ણનો હતો -
દુર્યોધન સિવાય કોઈ આરોપ ના મૂકી શક્યો એટલે એમણે સ્વયં બધાના મનના પ્રશ્નોને વાચા આપી - જવાબ આપ્યા !
અંતે પાંચાલી -
"સખા, હું આરોપ નહિ આભાર માનવા ઉભી થઇ છું ! દુનિયા આખી તમને ભગવાન સમજતી ત્યારે મારે મન તમે માત્ર 'મિત્ર' જ હતા એક હું જ હતી જે તમને સવાલો કરતી - તમારા પર મારો અધિકાર જમાવતી ! તમે જીવનભર મારી સાથે જ રહ્યા ખુલ્લી આંખે કે બંધ આંખે પણ તમે મારી સાથે જ વસ્યા !
કૃષ્ણ : છતાં તને લાગ્યું હતું કે એક એવો પ્રસંગ આવ્યો હતો કે જયારે હું તારી સાથે નહોતો !
(પાંચાલીની આંખો ઢળી જાય છે !)
દુર્શાશન : ના કેશવ તમે જ હતા અને દ્રૌપદીના વસ્ત્રોમાંથી પણ તમારું જ નામ ગુંજતું હતું !
કૃષ્ણ : સખી, એ સમયે હું તારી સાથે નહોતો - તું મારી સાથે હતી !
(નદીના પાણીના વચ્ચે ખડક પર)
"સખા, હવે નહિ સહાય કૈક કરો ! કે હું નિયતિને શરણે થઇ જાઉં ?"
"નિયતિ તો આપણે બનાવીએ છીએ ! કૈક નહિ કરીએ તો નિયતિ -"
દ્રૌપદી ગુસ્સે થઇ "પહેલીયા મત બુજાઓ સખા !"
કૃષ્ણ : જા સખી, ત્યાં જઈ ક્રોધિત થઇ જા, કોને ખબર તારા ક્રોધથી જ એક અંતનો આરંભ થાય !"
અને પોતે વાંસળી હાથમાં લે છે !
(સભામાં દ્રૌપદીનો ક્રોધ)
ફરી ધર્મક્ષેત્રમા --- દ્રૌપદી "કેશવ, તમે કોઈના માટે ગમે તે હશો, મારા માટે તો તમે મારા પરમ મિત્ર જ હશો - સદૈવ !"
કૃષ્ણ "અને એ જ મારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે " #RC

posted under | 0 Comments

મૈત્રી

#રોડસાઈડ અવલોકનો
દ્રશ્ય -૧ :
સફેદ ધોતી, સફેદ ઝભ્ભો, માથે ફાળિયું અને ખભે મુકેલો લીલો જાડો નેપકીન સાથે બે વૃદ્ધોના ચાર હાથ બરાબર ભીડાયેલા હોય અને બંનેના બોખલા મોઢાઓ ખુલે એટલા હાસ્યથી ખુલેલા હોય !
દ્રશ્ય -૨ : બસ સ્ટોપ નજીક બાઇકને બ્રેક વાગે. બાઇકમાં પાછળ બેઠેલ છોકરો નીચે ઉતરે અને બાઈક પર બરમુડો પહેર્યો હોય તેને ખભે હાથ વીંટાળી ભેટે..તેનું ટૂંકું ટી શર્ટ અને લો વેસ્ટ જીન્સ બીજના ચંદ્રની જેમ તેના બરડાનું પ્રદર્શન કરે ! પાછળ ભરાવેલો થેલો સરખો કરી ફરી હાથ હલાવી પેલાને બાય કહે !
#બંનેમાં પોશાક અને રીતોમાં જે ફરક હોય તે પણ લાગણી એ જ - ખરી મૈત્રી !
#RC

posted under , | 0 Comments
Newer Posts Older Posts Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments