અસૂર્યલોક

ભગવતીકુમાર શર્માની 'અસૂર્યલોક' કૈક વધુ અંશે વાર્તા, તેમની જ મને પ્રમાણમાં વધુ ગમેલી 'ઉર્ધવમૂલ' એ મનોજગતની ડૂબકી લાગી હતી.
અસૂર્યલોક શરૂઆતમાં ખુબ ધીમે અને રઘુવીર ચૌધરીએ કરાવેલા પરિચય જેવી લાંબી લાગવાની સંભાવના હતી.
પણ આશ્ચર્ય એ કે બીજી જ બેઠકમાં એ પૂર્ણ થઇ ગઈ. ઉર્ધવમૂલમાં જેમ સીમિત પાત્રો સાથે સીમિત ઘટનાઓ (મહદ અંશે ઘટના જ નહિ) ને બદલે અહીં પાત્રો જ પાત્રો અને ચાર પેઢીનું સમાયાવરણ - અને અન્ય ગૌણ પાત્રોમાં પણ ઘાટ વધુ પૂર્યો. એટલે પકડ આવતા વાર લાગી.
પણ ત્રીજી પેઢીના તિલક અને સત્યાના સંઘર્ષ સાથે વાર્તા ખીલી ગઈ.
મોડી રાત સુધી વાંચ્યા પછી ય સત્યાની સત્યનિષ્ઠા અને પ્રેમનિષ્ઠા માટે આદર આંખમાં રહ્યો.

posted under | 0 Comments
Newer Posts Older Posts Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments