કૃષ્ણ તને કમજોર થવાની છૂટ નથી !કૃષ્ણને કમજોર થવાની છૂટ નથી,
ધારણ કરવાની હોય હામ ત્યાં –
એને સાવ ભીમ જેવું સ્ફુટ થવાની છૂટ નથી !
પાંચજન્ય હોઠથી અડકાડી ને -
એમાં શોધવા બંસીના સૂર !
‘સ્મિત’ નો જાદૂ રાખવો એક તરફ-
ત્યાં આવા ‘વિચલન’ એ  કોઈ ‘કૃષ્ણરીત’ નથી !
હવે, તું માંડી ના શકું એ ‘પાસાઓ’ નું ગણિત –
તારે માટે બીજી કોઈ ચોપાટ નથી !
જ્યાં દાવ પર લગાવી તે જ જીંદગી,
ત્યાં તને હવે ‘તારા’ દાવ લેવાની છૂટ નથી !
લાંગરી ના શકું તું વ્હાણ તારા દરિયાની મધ્યે-
તો કોઈ મુસાફરને હામ આપવાની જીદ નથી –
યુધિ ની જેમ થાઉં તું સ્થિર-
અર્જુનની જેમ તાકું એક તીર –
ભીમ સમો બનું તું વીર –
નકુલ સમ તું કેળવ અશ્વ આ વિચારોના –
તને સહદેવ સમ પૂછ્યા વગર કહેવાની છૂટ નથી !
તારે જ અભિમન્યુ સમ ‘સખી’ આંખનું કાજળ થવું છે –
ત્યાં તને એમાં જ નીર લાવવાની કોઈ જ છૂટ નથી !

કૃષ્ણ તને કમજોર થવાની કોઈ છૂટ નથી !

Newer Posts Older Posts Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments