આજે પચ્ચીસમી મે !

સ્થિર સ્થિતપ્રજ્ઞ સમય-
એક મોટી -
કોને ખબર કેટલી મોટી !
જગ્યા રોકી પથરાઈ વળ્યો છે;
પૃથ્વી પરના દરિયાઓની જેમ જ સ્તો !
એક ડૂબકી આપણને મળે એટલે-
ત્યાંથી આપણો સમય શરૂ-
આપણી સમય સફર શરૂ !
પછી આપણે ભૂલી જઈએ કે -
"હું સમયના પ્રવાસે છું !"
અને-
સમય પસાર થાય એવું અનુભવ્યા કરીએ !
ના,
આ તો 'દ્રષ્ટિભ્રમ' છે !
"તમે બચપણમાં બસમાં બેસી દોડતા વૃક્ષો નહોતા જોયા?"
આ સમય સમુદ્રની આપણી સિંદબાદ-ઈ સફર !
કેટલાક સહ-મુસાફરો પોતાની સફર પૂરી કરે !
કે
બસ
મને

ગમી
ગયું
"સ્થળ"
"તમે જાઓ આગળ વધો !"
કૈક આશીર્વાદ એવુય બબડે !
આપણે નીકળી પડીએ છીએ -
"નીકળી પડવું પણ જોઈએ-"
નીકળી પડવું જ પડે છે !
પેલા સાથે પસાર કરેલા મુસાફરસમય ને વાગોળવા ! (દાદીમાં ની પુણ્યતિથી - સાથે સંગાથસમય ના કાપા)

posted under , | 0 Comments

હું સમજુ છું !

હોટેલ ક્રિશ્ના !
છોકરડા જેવો પતિ : બૂડી હેડ્યને પી લે ! જરીક બે ઘુંટડા, હારું લાગશે !
પત્ની : હોં (પણ સીટ પર થી ઉભી નથી થતી)
પતિ : જોય ન આયો - જવાય એવું સ ; હ હે આવો ?
પત્ની : એના કિશોરીવય ના ડોળા કાઢી - "ડચકારો"
પતિ પાછો જાય છે.
બે મિનીટમાં પાણીની એક બોટલ અને છાપાના કાગળમાં વીટી ભજીયા આપી ગયો !
તેણી ખાઈ રહી છે !
#પ્રેમ બીજું શું ?
છણકા હોય તોય ખબર પડે છે બંને ને કે કોને શું જોઈએ છે !

posted under , | 0 Comments
Newer Posts Older Posts Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments