રે કબીરા !

બસમાં મારી ઓપોઝીટ સાઈડમાં પાછળ ત્રીજી સીટ પર બરાબર દરવાજાની સામે એક છોકરી બેઠી છે !
કાનમાં ઇઅર ફોન મો નજીક માઈક્રોફોન અને આંખો સેલ ની સ્ક્રીન પર છે !
અચાનક આટલું ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કારણ એટલું જ કે - દરવાજે ઉભેલા લોકોની કર્કશ વાતોની વચ્ચે તેને "રે કબીરા માન જા !" ગાવાનું શરૂ કરી દીધું !
એ જુદી વાત છે કે તેનો સૂર આખા ગીતની એક પણ કડીમાં નહોતો જામ્યો !
પણ આખું ગીત ગાયા પછી તેનું "બસ બકા !" બોલવું -
આખા ગીત ને સૂરીલું કરી ગયું ! જ્યાં બધાની નજર એના પર વિસ્ફારિત થઇ પડી ત્યાં મને ચેતન ભગત યાદ આવ્યો !
#RC

posted under , | 0 Comments
Newer Posts Older Posts Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments