ક્રિશ્ના તું મનમાં !

સ્નેહના સાથીયા પૂર્યા ને શણગારી આંખો-
કર્યા આંસુના તોરણીયા !
ભાલમાં ચકચકતું રત્ન જડ્યું મેં;
તમે મુજ મન આવો -
વસવાટ કરીએ એકમેકનો સહિયારો !
એક લાગણી નું પગલું તારું-
ને ધસી આવીશ હું એકધારો !
મળીએ એવા તે સંધિની ભોય પર;
જ્યાં સમયના "ના" હોય કોંટા -
હેય ને આખો સમય આપણો ને -
આખોય ચંદરવો રૂપાળો !
#Krishnaa
#RC

posted under , , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments