શક્તિ દેજે !

હે જગજનની હે જગદંબા ! 
માત ભવાની શરણે લેજે !
હોય ભલે દુઃખ મેરુ સરીખું,
રંજ એનો ના થાવા દેજે; 
રજ સરીખું દુઃખ જોઈ વિદારું મુને, 
રોવાને તું આંસુ દેજે ! 
આનંદ 'એનો' અખંડ રેજો * 
કોઈના તીર નું નિશાન બનીને દિલ મારું તું વિન્ધાવા દેજે, 
ઘા સહી લઉં ઘા કરું નહિ કોઈને ! મને ઘાયલ થઇ પડી રહેવા દેજે ! 
દેજે તું શક્તિ દેજે તું ભક્તિ, 
દુનિયાના દુઃખ સહેવા દેજે ! 
"હે માં તું મને ખોળે લેજે" <3 


posted under , , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments