RC to RC via RC

1.કર્મણ્યેવાધિકારસ્તેમાફલેશુકદાચન - રણછોડ 2.સકસેસ કે પીછે મત ભાગો - કાબિલ બનો ! - રણછોડદાસ 3.નીશ-ફળ એ લોકો થાય છે જેઓ કર્મ ફક્ત સ-ફળ થવા કરે છે ! -આર.સી. #સમજયા ફ્રોમ મહાભારત #RC

posted under , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments