તેરા સાથ હૈ તો -

સ્વીચ બંધ કરી સંગીત અટકાવવા જતા - મને અટકાવનાર ગીત.... ઝાંખું ઝાંખું યાદ છે - મૌસમી ચેટરજી અને જીતેન્દ્ર છે !
"તેરા સાથ હૈ તો મુજે ક્યા કમી હૈ, અંધેરો સે ભી મિલ રહી રોશની હૈ.
હર એક બેબસી બન ગયી ચાંદની હૈ ટૂટી હૈ કશ્તી તેજ હૈ ધારા,
કભી ના કભી મિલેગા કિનારા;
બહિ જા રહી હૈ એ સમય કી નદી હૈ..
ઇસે પાર કરને કી આશા જગી હૈ.
હર એક મુશ્કિલ સરલ લગ રહી હૈ,
મુજે ઝોપડી ભી મહલ લગ રહી હૈ.
ઇન આંખોમે માના નમી હી નમી હૈ, મગર ઇસ નમી પર હી દુનિયા થમી હૈ. તેરા સાથ હૈ તો -------
મેરે સાથ તુમ મુસ્કુરાકે તો દેખો,
ઉદાસી કા બાદલ હટાકે તો દેખો.
કભી હૈ યે આંસુ કભી યે હસી હૈ,
મેરે હમસફર બસ યહી જીંદગી હૈ.
તેરા સાથ હૈ તો મુજે ક્યા કમી હૈ !"

સાચે જ પુરુષ ને સામાન્યપણે મજબુત ગણવામાં આવતો હોય - એને કોઈક તો જોઈએ જે કહે "You will overcome because I know You can ! I am with you."
જરૂરી નથી કે તેની પર આવો વિશ્વાસ રાખનાર સ્ત્રી જ હોય ! (હોય તો વધુ સારું :-P)
એને ઝંખના હોય છે એવી મૈત્રી ભરી આંખોની જેમાં એ ભરોષો જોઈ શકે !
#RC

posted under , |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments