પ્રેમ - જ્ઞાન - સત્ય !

કૃષ્ણ : દુર્યોધન આપ "યોજના" લેકર આયે હૈ ઔર પાર્થ "યાચના" ! આપ કો "સમર્થન" ચાહીએ ઔર પાર્થ "સમર્પણ" કર રહા હૈ. કુછ લોગો કા ચુનાવ "લાભ" દેખકર હોતા હૈ ઔર કુછ કે ચુનાવ કા આધાર ઉનકા "સ્વભાવ" હોતા હૈ. અર્જુન : મૈ આપ કા ચુનાવ નહિ કર શકતા, માધવ. કૃષ્ણ : પાર્થ યહ તુમ્હારા અધિકાર હૈ ! અર્જુન : નહિ માધવ, અધિકાર વસ્તુએ પર હોતા હૈ. પ્રેમ, જ્ઞાન ઔર સત્ય પર કિસીકા અધિકાર નહિ હોતા બલ્કી ઉન તીનો કા મનુષ્ય પર અધિકાર હોતા હૈ. ઔર આપ તો પ્રેમ, જ્ઞાન ઔર સત્ય તીનો હૈ. મૈ આપ કો ચુનતા નહિ આપ કો માંગતા હું માધવ ! #Not exactly but these type of dialogues #Mahabharata #RC

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments