બા, તું જુઠ્ઠી !


સાત વર્ષનો પૌત્ર અને તેની વિધવા દાદી !

બા, તારો ફેવરીટ કલર કયો ?

પોતાનો કાળો – જાડો – સાડલો માથા પર સંકોરતા –
લાલ

જુઠ્ઠું !

કેમ ?

લાલ, તો મારો ફેવરીટ છે ! તને તો બ્લેક ગમે છે, એટલે તો તું રોજ બ્લેક કપડા જ પહેરું છું.

હં...બેટા કારો-મારો રંગ તો  કારો હં..

આંખમાંથી ટપકતા લાલ મિશ્રિત સફેદ આંસુ સાથે...બા સાચું બોલી..

1 comments:

ddpathak said...

સંવેદના સભર!

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments