સૂરજના સથવારે

હવે, સમજાય છે કે જયારે ટોપલો ભરીને ફોટોગ્રાફ્સ લઇએ તો શું થાય ?
કેટલાક સૂર્યના કિરણો સાથે લીધેલ ફોટોગ્રાફ્સ યાદ તો છે પણ મળ્યા નહિ - જેમકે : નર્મદાના તીરે ... (લાગતા વળગતા મિત્રોએ નોધ લઇ તેમની પાસે હોય તો મોકલી આપવા :P)
ઠીક છે...અત્યારે ઉપલબ્ધ આ છે !
http://gitanshpatel.blogspot.com
સવારની રંગોળી - ચાંદનગઢ જતા ...


http://gitanshpatel.blogspot.com
રસ- તો !

http://gitanshpatel.blogspot.com
પાછલા બારણે ઘુસણખોરી !


http://gitanshpatel.blogspot.com
તીથલના દરિયાકિનારે - 

http://gitanshpatel.blogspot.com
ઉત્તરાયણ સંધ્યા - ઘરની અગાશી થી દુર થર્મલ પાવર સ્ટેશન.....ના ધુમાડાથી ત્રસ્ત દાદા !

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments