સાથ ચલનેકા મઝા !હૈયે હૈયું દળાય,
એ તો મેળાની વાત !
આતો બરડે બરડો છોલાય....
ભરચક રિક્ષામાં આગળની ડ્રાઈવર સીટ પર સામાન્ય સ્થિતિમાં ડ્રાઈવર હોય અને એક ગાડીમાં એક  ડ્રાઈવર  હોય પણ-
આતો તે જ સીટ પર પાંચ સવારી...
બાકી આખી રિક્ષામાં કેટલા કલ્પના તમારી !
અડધે રસ્ત જગ્યા થઇ તો હું પાછળની સીટ પર ગયો...ત્યારે મારું ધ્યાન થોડી મીનીટો પહેલાના મારા સહબેઠકધારીઓ પર ગયું..બરાબર આંટી મારી મારીને પહેરેલી બે પાગડીઓ...સહેજ વાત કરવા એક બીજા સામું જુએ તો ઓળખાય કે એક આધેડ અને એક ૬૦ પ્લસ છે ! તેમની સાથે એક બીજો ભળ્યો અને રિક્ષામાં જાણે ઈન્ટરનેટ પર વિકિપીડિયા ખુલ્યું... 
ખેતરમાં ક્યાં પાક ક્યારે થી માંડી દેશમાં કઈ સરકાર અને આપણા  રાજમાં કઈ?
કાકા : અમાર તો ભઈ શું શ ક વર્ષોથી સિદ્ધાર્થ ભયને વોટ આલવો પડ...ખજોનચી શ..૧૮૨ ધારાસભ્યો ન પૈસા જે આલ્વાના એ ઈ બધા ઈમની પોહે...!! (થોડીક ગુંચવણ થઇ પછી સમજાયું કે કદાચ કોંગ્રેસ પક્ષ ના ખજાનચી ની વાત હશે !)
બીજી ક્લિક થઈને ગુટખા પર પ્રતિબંધ...
કાકા : મોદી હું કર ભઈ આતો કોર્ટનો ઓડર સ...કોઇથી કશું ના થાય..અન મારું તો કેવું જ સ..-
વિષય, વ્યસન ન વહેમ મોનસ થઇ જાય જેમ તેમ !
પછી ત્રણેય શબ્દોનું વિવરણ આવ્યું...
ધર્મની ક્લિક..
અમે ડાકોર થૈન આયા..પણ અમે ના જ્યાં..બધાય ધજા લય ન પસી દોટ મેલે પણ ભઈ...એને શું હોધ્યા હોધ કરવાનો ? બધા ન કીધું, “હોધો “ અમન બે ન તો મળી જ્યો સ..”
વચ્ચે એક કુદ્યો...”કાકા, અમે એકવાર દવારકા જેલા તો ઈથી નાવડામાં બેહીન જવાનું હોય ક ની ? તે અમ તો બેઠયા..ન મેં કીધું, “અમે ડાકોર મગીના !” તે હારું, એક જનો કે, “તમે તો ભઈ ચોર !” “અલ્યો અમે શીના ચોર ?” “તમે તો ભગાવોન ન દવારકોમથી ડાકોર લઇ જેલા એ !”
એક સ્ત્રીએ જંપલાવ્યું,”તે હે ભઈ તમન કેતા ના આવડ્યું...ક ..રૂપિયે તોરી ન લયલા !,,,ઈમનઈમ થોડા લઇન આવતા રેલા !”
આ સિવાય પણ ખેતી તબક્કે...એમની બાજુ હજુ બરોબર વરસાદ નથી...તમારે અહી તો ડોંગર હારી સ...
એવા મતલબ ની બીજી ઘણી વાતો થઇ..
કાકાઓ ઉતર્યા એટલે પૈસાની રકઝક ચાલુ થઇ..
છોટે કાકા : તી..હું કમ સુ ભઈ, તે અમના પેલા ગોમમાં ઉતર્યા ઈ તો ૨૦ લીધા અન અમારા પચ્ચી..?”
રિક્ષાવાળો : એ તો કાકા, ઓળખીતા હતા ને રોજના ઘરાક સ..
કાકા : એમ ની ભઈ તાર બધા પહેથી હરખા લેવા જોઈન..
રિક્ષાવાળો : એમ તો આ પાસળ બેઠેલા સાયબ પાહેથી ના ય લઉં..તો તમારા ની લેવાના ? બેઠા તાણ તો કીધું તું ?
કાકા : અલ્યો દે લ્યો..પાસ રૂપરડી..માં...
છોટે કાકા: તમ ચમ એમ થઇ જ્યાં? પૈસા સ તે આલી થોડા દેવાના..?
કાકા: લે ભઈ...તું વધાર લઉં તો તન ભગ્વોન પુસ..
અને મને એમની થોથવાતી જીભે ખબર પડી ગઈ કે બંનેને સોમરસરૂપી ભગવાન મળી ગયેલા છે !
ખેર, આવી મુસાફરી એ જ લોકજીવનને ઓળખવાની ચાવી છે ! ગાંધીના સ્વદેશ આવ્યા પછીનું ભારત દર્શન યાદ છે ? 

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments