ફોટો First Class!

હળવાશ સાથે શરૂ થયેલો આજનો દિવસ- 
જયારે આખો દેશ ભ્રષ્ટાચારની સામે બૂમાબૂમ ? (હવે નથી સંભાળતી- એટલે ) કરતો હતો - 
એ સમયમાં આવેલ એક મેઈલમાં કેટલાક ફોટોગ્રાફ્સ હતા- તેમાં કટાક્ષ કરવાની જે ક્રિયેટિવિટી છે તે ખૂબ ગમી- તો મારે તો શું? ગમે તેનો ગુલાલ!

અને સૌથી રસપ્રદ0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments