આ કોણ છે?

નીચેના ફોટોગ્રાફ્સ જુઓ અને તમારી દ્રષ્ટિને ચકાસો-

અને કોમેન્ટમાં લખો કે બંને ફોટામાં દ્રશ્યમાન એ  પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ કઈ છે?
ફોટોગ્રાફ્સ-૧ 

ફોટોગ્રાફ્સ-૨ 


જવાબ ની રાહ જોઉં છું!

7 comments:

bhavesh said...

Photograph-1 :- Amirkhan

Photograph-2 :- Narendra modi

bhavesh said...

photograph-1 :- Amirkhan

Photograph-2 :- Narendra modi

સૌરભ પટેલ, નદીસર. said...

Photograph-1 :- Amir Khan - After 20 Years

Photograph-2 :- Narendra Modi - Before 20 Years

Kinjal Vohra said...

સાચી વાત છે ભાઈ...આમીર ખાન અને નરેન્દ્ર મોદી...

Kinjal Vohra said...

સાચી વાત છે ભાઈ...આમીર ખાન અને નરેન્દ્ર મોદી...

સાચા જવાબ આપે એને કઈ રીવોર્ડ મળવાનો છે કે નહી!

Rakesh Patel said...

Reward ! Aa blog par Navu Vanchavanu Malshe te !

sachin said...

dear rakeshbhai photograph 1 aamirkhan che pan 2 ma hu chokkas nathi dear ok ( sachin patel- mansa )

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments