ઈન્ડોનેશિયાની Green School

મિત્રો,
આજે જુના જુના બધા એકાઉન્ટ ચેક કરતા કરતા મારા જુના yahoo Mail પર એક Mail માં આ ફોટોગ્રાફ્સ મળ્યા..વિગતમાં આ ઈન્ડોનેશિયાની એક શાળા છે એમ લખેલું છે.
રસપ્રદ લાગ્યું..જોઈએ..કોઈની પાસે આ પ્રકારની શાળા વિશે  વધુ વિગતો હોય તો Share કરવા વિનંતી!

posted under , |

1 comments:

Falguni Marwadi said...

rakesh dis really g8!
keep doing "gamtano gulal"

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments