મૈત્રી એક શુદ્ધ અને મસ્તીભરી લાગણી!

હમણાંથી ORKUT સાથે માથાકૂટ કરી નહોતી પણ આજે ચેક કર્યું તો એક મિત્રનો સ્ક્રેપ મળ્યો, ગમ્યો તો હવે તે આપ સૌની સામે.. મૈત્રી એક શુદ્ધ અને મસ્તીભરી લાગણી!


posted under , |

1 comments:

Pthree.Ltd said...

nice jokes and i like all pages which are created and put by u.......sir.great writer...and teacher....

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments