નવું બ્રાઉઝર

મિત્રો અહી ખાંખા ખોળા કરતા કરતાં એક નવું વેબ બ્રાઉઝર મળી આવ્યું....
સોસીયલ નેટવર્કિંગ અને બ્લોગીંગ માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થાય એવું છે....
ઘણું બધું તો નહિ કહી શકું પણ એક વખત ટ્રાય કરી જવામાં તમને પણ કોઈ નુકશાન પણ નથી!
આ રહી લીંક...

www.flock.com

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments