તું મને ગુજરાતી કહી શકે છે.

શબ્દ સાંભળતાં પોતા પણાની લાગણી થાય તે ગુજરાત...
ચાલો સૌ ગુજરાતીઓ એક પ્રયાસ તો કરીએ કે આપણે સૌ ગુજરાત વિષે શું જાણીએ છીએ...
અહી એક લીંક છે... યાદ કરજો પહેલા આ ક્યારે અને ક્યાં વાચ્યું હતું...
http://gitanshpatel.blogspot.com/2009/04/gujarat-sthapana-dine.हटमल

સાથે કેટલાક મને ગમતા બ્લોગ્સની/વેબસાઈટની લીંક મુકું છુ...
http://www।tbhaumik।blogspot.com/

http://bhrugusanhita।wordpress.com/

http://newlifecps।blogspot.com/

http://gujblog।feedcluster.com/

http://www।narendramodi.com/

http://www।cybersafar.com/

http://funngyan।com/

http://www.gujaratilexicon.com/index.फ्प

http://gujaratikavitaanegazal।ning.com/

http://abgdeshgujarat।blogspot.com/

http://crcnandej।blogspot.com/

http://heenaparekh।wordpress.com/

http://sejal-vidyarth.blogspot.com/

http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.हटमल

http://urvishkothari-gujarati।blogspot.com/

http://lokkosh.gujaratilexicon.com/

http://www।readgujarati.com/

http://nvndsr.blogspot.com

http://mig2008.blogspot.com

http://crcrampurakt.blogspot.com

વગેરે....
સમયના અભાવે...કેટલાક અહી મુકવા જેવા બ્લોગ અને ગુજરાતી ગદ્ય મોતીઓ આજે નથી મૂકી શકતો માફી પણ ફરી એકવાર ગુજરાતી કાવ્યો તો જરૂર જોઈ લઈએ॥

http://nvndsr.blogspot.com/2009/04/lets-feel-proud.html

એક ઝલક
*******
બર્ફ જેવો કઠણ, વહી શકે છે
હો પવન સામે તો સહી શકે છે
સાત દરિયાના જળ પી જનારો
તું મને ગુજરાતી કહી શકે છે.

0 comments:

Newer Post Older Post Home
© Rakesh Patel NvndsR. Powered by Blogger.

Followers


Recent Comments